Iztas

Çelik konstrüksiyon yapılar, araç garajları, idari yapılar, yemekhaneler, kongre merkezler, atölyeler, uçak hangarları, lojistik depo amaçlı binalar, antrepolar, spor tesisleri, eğlence merkezleri ve daha birçok ihtiyaca yönelik olan kullanılan yapılardır.

2019 yılında 300m2’lik alana inşa edilen 10m açıklığa sahip İztaş Projemiz, 7 gün montajı sürdükten sonra sahibine teslim edilmiştir. Yukarıda sayılan çelik yapı alanları yanı sıra İztaş Projemiz Halı Yıkamacı olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir.

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6